Takeaway.com Regulamin kampanii “Kupuj i wygraj”

Takeaway.com Regulamin kampanii “Kupuj i wygraj”

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie podczas kampanii Kupuj i wygraj ("Kampania") zorganizowanej przez  Takeaway.com Central Core B.V., która odbędzie się od 17.03.2021 do 2.05.2021 Restauracje mogą wziąć udział w kampanii, zamawiając w okresie trwania kampanii w sklepie partnerskim za kwotę powyżej 200 zł (z VAT). Jeśli restauracja złoży zamówienie powyżej tego progu, może napisać recenzję produktu z naszego sklepu partnerskiego i wygrać nagrody. Nagrodami są bilety na EURO 2020 (bilety są przyznawane w parach po 2 sztuki), gadżety związane z EURO 2020 oraz kody rabatowe do sklepu partnerskiego.

Ogólne

  1. Kampania jest organizowana przez Takeaway.com Central Core B.V. prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem holenderskim i jest zarejestrowana na Oosterdoksstraat 90 10 11 DK Amsterdam, Holandia i działa w imieniu każdego podmiotu prawnego lub osoby kontrolującej lub kontrolowane są przez lub pod wspólną kontrolą, beżpośrednio lub też pośrednio, poprzez Takeaway.com Group B.V. (następnie nazwana "Takeaway.com")
  2. Biorąc udział w niniejszej Kampanii, użytkownik zostanie automatycznie nazwany "Uczestnikiem", jednocześnie akceptuje powyższy regulamin.
  3. Biorąc udział w Kampanii, uczestnik wyraża zgodę na Regulamin UEFA
  4. Kampania rozpoczyna się 17.03.2021, a planowany koniec jest przewidziany jest na 2.05.2021
  5. Uczestnicy, którzy naruszą niniejszy Regulamin, zostaną wykluczeni z udziału w Kampanii.

Kampania

6. Kampania jest promowanana w sklepie partnerskim Pyszne.pl

7. Aby móc wziąć udział w kampanii, uczestnik musi wykonać:

a) Minimum 200 słów

b) Zamieść opinię o cenie, jakości i dostawie produktu

c) Opisz również produkt, który chciałbyś kupić w sklepie internetowym. Opisz, w jaki sposób ten produkt może pomóc w okresie szczytu zamówień podczas turnieju EURO 2020.

8. Uczestnik, który spełnił warunki a,b i c artykułu 7 może ma szansę wygrać jedną z nagród. Zwycięzca jest wybierany przez jury na podstawie oryginalności i kreatywności wypowiedzi.

9. Uczestnicy mogą brać udział w Kampanii dowolną ilość razy, ale mogą wygrać tylko jeden zestaw biletów na UEFA EURO 2020.

10. Firma Takeaway.com nie ponosi żadnych kosztów komunikacji za udział w Kampanii.

11. Takeaway.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wycofania lub przedłużenia Kampanii w dowolnym czasie i może to zrobić według własnego uznania.
Uczestnicy

12. Każdy może wziąć udział w Kampanii za wyjątkiem (członków rodziny) pracowników Takeaway.com, firm należących do grupy Takeaway.com lub stron trzecich zaangażowanych przez Takeaway.com do realizacji tej Kampanii.

13. Aby wziąć udział w kampanii, wymagany jest minimalny wiek 18 lat. Uczestnicy w wieku poniżej 18 lat muszą mieć pozwolenie od swoich rodziców lub opiekunów na udział w Kampanii. Firma Takeaway.com nie jest  jednak zweryfikować, czy uczestnik ukończył 18 lat. Zaleceniem jest, aby rodzice brali udział w działaniach internetowych swoich dzieci.

14. Takeaway.com zastrzega sobie prawo odmówić udziału lub wykluczyć Uczestników według własnego uznania, bez podania przyczyny i bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Uczestnika.

Nagroda

15. Z zastrzeżeniem pkt 16, nagrodami do wygrania są: 

a. Bilety EURO 2020 na mecz UEFA EURO 2020 + pakiety podróżne: 24x mecz fazy grupowej w Irlandii lub Hiszpanii, w tym podróż do i z miasta gospodarza oraz zakwaterowanie o wartości tysiąc dwieście osiemdziesiąt pięć euro (1285,- euro), 8x mecz ćwierćfinałowy w Rosji lub Azerbejdżanie, w tym podróż do i z miasta gospodarza oraz zakwaterowanie o wartości tysiąc trzysta dwadzieścia pięć euro (1325,- euro), 4x mecz półfinałowy w Anglii, w tym podróż do i z miasta gospodarza oraz zakwaterowanie o wartości tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pięć euro (1695,- euro).

b. Gadżety związane z EURO 2020: 100 plecaków o wartości 30 euro (€30,-), 50 piłek meczowych adidas o wartości 100 euro (€100,-). , 300 szalików o wartości 5 euro (€5,-).

c. Kupon rabatowy 20% na wybrane produkty w sklepie partnerskim

16. Przystępując do Kampanii, Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że liczba biletów dostępnych w ramach Kampanii jest uzależniona od liczby biletów przyznanych przez UEFA firmie Takeaway.com. Takeaway.com może, według własnego uznania, jednostronnie zmienić liczbę biletów na UEFA EURO 2020, które zostaną przyznane w ramach lub w związku z Kampanią, jeśli UEFA zdecyduje się zmienić liczbę biletów, które zostaną przyznane. Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody wynikające z lub związane z taką zmianą.

17. Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze lub inne bilety, towary lub usługi. Bilety są przyznawane na wcześniej ustalone mecze; zwycięzcy nie mają prawa wyboru meczu, na który chcieliby się wybrać. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody i/lub braku możliwości jej wypłaty, nagroda pozostanie własnością Takeaway.com. 

18. Takeaway.com może zmienić nagrodę w porozumieniu i tylko za zgodą zwycięzcy danej nagrody.

19. Nagrody są osobiste i nie można ich przekazywać osobom trzecim. 

20. Vouchery mają datę ważności 31.07.2021. Voucherów nie można zwrócić lub wymienić na inne kupony i nie można ich łączyć z innymi kuponami jakiekolwiek rodzaju.  Podczas realizacji kuponu obowiązują ogólne warunki Takeaway.com oraz warunki znajdujące się na samym kuponie.

Wybór i ogłoszenie wyników

21.  Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury na podstawie kryterium oryginalności, kreatywności i spełnienia warunków określonych w punkcie 7.c. Wybór nastąpi w terminie od 3-05-2021 do 10-05-2021.

22. Zwycięzcy Kampanii otrzymają wiadomość e-mail od Takeaway.com najpóźniej w dniu 10-05-2021 zawierającą więcej szczegółów dotyczących nagrody. Jeśli zwycięzca nie odpowie na ten e-mail w ciągu dwóch tygodni, nagroda przepadnie lub zostanie przekazana innemu Uczestnikowi. 

23. Zwycięzca, który wygrał bilety na mecz UEFA EURO 2020, zostanie poproszony o podanie dodatkowych szczegółów poprzez wypełnienie formularza. Jeśli zwycięzca (w tym w imieniu osoby towarzyszącej) (i) nie udzieli odpowiedzi; (ii) nie wypełni formularza całkowicie i prawidłowo; (iii) nie wyrazi zgody na Warunki przyznawania biletów na UEFA EURO 2020 i związane z nimi dokumenty (iv) wskaże w formularzu, że nie jest w stanie uczestniczyć w odpowiednim meczu; (v) wskaże w formularzu, że nie posiada ważnego paszportu; lub (vi) wskaże, że fizycznie nie jest w stanie odbyć podróży, wówczas nagroda przepadnie lub zostanie przekazana innemu Uczestnikowi. 

24. Zwycięzcy Kampanii gwarantują, że dane osobowe dostarczone do Takeaway.com są poprawne, prawdziwe i kompletne. 

25. Takeaway.com nie może być kontaktowane w celu uzyskania informacji o zwycięzcach.

26. Zwycięzca zapewnia Takeaway.com nieodwołalne, nieograniczone prawo do wykorzystania recenzji przesłanej w ramach Kampanii w celach marketingowych, z zastrzeżeniem pełnej anonimowości.

Polityka Prywatności

27. Oświadczenie o ochronie prywatności Takeaway.com link oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych mają zastosowanie do danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika w związku z niniejszą Kampanią.

28. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika na Takeaway.com w związku z Kampanią są wykorzystywane do informowania Uczestnika o Kampanii oraz do informowania Uczestnika, czy on / ona wygrał nagrodę. Te dane zostaną usunięte po trzech miesiącach.

Wierzytelność

29. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Kampanii odbywa się na własne ryzyko.

30. Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia mienia i / lub osób wynikające z korzystania z nagrody.

31. Takeaway.com nie gwarantuje jakości nagród dostarczanych przez strony trzecie.

32. Wszelka odpowiedzialność Takeaway.com w odniesieniu do wykorzystania i/lub ważności biletów UEFA EURO 2020, zakwaterowania i/lub ustaleń dotyczących podróży jest wyraźnie wykluczona. Po przyznaniu biletów zwycięzcy, wszelkie dalsze korzystanie z nich podlega wyłącznie warunkom stosowanym przez UEFA, które można znaleźć tutaj. W żadnym wypadku Takeaway.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody wynikające z lub związane z przełożeniem, odwołaniem, rezygnacją, zmianą miejsca, zmniejszeniem pojemności stadionu lub rozgrywaniem za zamkniętymi drzwiami meczu UEFA EURO 2020 lub niemożnością uczestniczenia w takim meczu.

33. Jeśli konkurs zostanie zakończony, zmodyfikowany lub zawieszony z jakiejkolwiek przyczyny, Takeaway.com jak i strony trzecie zaangażowane przez Takeaway.com, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez Uczestników i Uczestników nie są uprawnieni do odszkodowania.

Inne

34. Niniejsze warunki dotyczące kampanii można znaleźć i pobrać na https://sklep.pyszne.pl/pl/content/kupuj-i-wygraj-regulamin

35. Do niniejszego Regulaminu stosuje się holenderskie prawo. Wszelkie spory wynikające z tej kampanii lub niniejszych warunków zostaną przekazane do właściwego sądu w Amsterdamie (Holandia).

36. Podatek od hazardu związane z tą Kampanią zostanie obciążony przez Takeaway.com.

37. Jeśli uczestnik wygra  nagrodę, zawsze należy skonsultować się ze swoimi doradcami podatkowymi. wygrane nagrody muszą zostać zgłoszone organom podatkowym jako zysk.

38. W przypadku reklamacji dotyczących Kampanii należy skontaktować się z obsługą klienta Pyszne.pl.

Pyszne.pl

ul. Rybacka 9

53-656 Wrocław

Polska

Tel.: 71 707 14 11

Fax: 71 723 75 36

kontakt@pyszne.pl