Warunki ogólne dotyczące zakupu u podmiotów trzecich

Na platformie Marketplace Pyszne.pl mogą Państwo zamówić towary i Produkty do swojej restauracji. Niniejszy dokument „Warunki ogólne: zakupy od Innych sprzedawców“ określa warunki, zasady i obowiązki związane z zamawianiem Produktów Innych sprzedawców przez platformę Marketplace.

1. Definicje

W niniejszych Warunkach ogólnych stosowane są następujące definicje:

Warunki ogólne: zakupy od innych sprzedawców („Warunki ogólne“) – niniejsze warunki ogólne;

Inni sprzedawcy – sprzedawca inny niż Nasza firma, oferujący Produkty przez platformę Marketplace;

Warunki- niniejsze warunki ogólne;

Pan/Pani/Państwo - właściciel lub przedstawiciel restauracji powiązanej z Pyszne.pl, zarejestrowanej w rejestrze handlowym holenderskiej Izby Handlowej (lub w belgijskim rejestrze handlowym), z którym zawieramy Umowę lub któremu składamy ofertę;

Umowa - uzgodnione zamówienie produktów u Innego sprzedawcy, złożone przez Państwa za pośrednictwem platformy Marketplace;

Produkty – produkty i usługi oferowane przez Nas lub Innych sprzedawców za pośrednictwem platformy Marketplace;

Produkty od Pyszne.pl- produkty oferowane przez Nas za pośrednictwem platformy Marketplace;

Produkty od Innych sprzedawców – produkty oferowane przez Innych sprzedawców za pośrednictwem platformy Marketplace;

Marketplace - środowisko, w którym osoby trzecie oferują Państwu produkty;

Pyszne.pl / My / Nas/ Nasza firma - Jesteśmy serwisem Sto2 sp. z o.o., w Polsce znanym jako Pyszne.pl.

2. Dane spółki

Jesteśmy serwisem Sto2 sp. z o.o., w Polsce znanym jako Pyszne.pl.

Nasza siedziba znajduje się w ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław

Nasza strona internetowa: www.pyszne.pl

Adres dla właściciela restauracji: restauracja.pyszne.pl

Nasza infolinia jest czynna 7 dni w tygodniu pod numerem 71 707 14 11

Poniedziałek-niedziela od 10:00 do 23:00, bądź mailowo pod adresem [email protected]

Znajdziesz nas w mediach społecznościowych

www.facebook.com/pysznepl

www.twitter.com/pysznepl

www.pyszne.pl/blog

Sprawy urzędowe

KRS:0000344195

REGON: 021024978

NIP: 6152007726

3. Obowiązywanie niniejszych warunków

Niniejsze Warunki ogólne dotyczą zamawiania i nabywania Produktów od Innych sprzedawców przez platformę Marketplace, o ile warunki te nie zostaną wyraźnie uchylone przez strony na piśmie. Złożenie zamówienia u Innego sprzedawcy przez Naszą platformę Marketplace jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków ogólnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania niniejszych Warunków ogólnych. Najbardziej aktualną wersję Warunków ogólnych można znaleźć na platformie Marketplace. Złożenie zamówienia po dokonanej aktualizacji Warunków ogólnych jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanej wersji Warunków ogólnych. Należy zapoznać się z ich treścią przed złożeniem zamówienia, aby mieć świadomość, czego można oczekiwać od Nas i od Innych sprzedawców.

Wyraźnie wyklucza się obowiązywanie wszelkich innych warunków dotyczących Państwa produktu. Nawet w przypadku, gdy Produkty od Innych sprzedawców są objęte odrębnymi warunkami, obowiązują niniejsze Warunki ogólne.

Uwaga: w przypadku zamówień u Innych sprzedawców obok niniejszych Warunków ogólnych mogą obowiązywać odrębne warunki stosowane przez Innych sprzedawców. Można się z nimi zapoznać tutaj.

Uwaga: Oferujemy Panu/Pani platformę Marketplace wyłącznie jako właścicielowi lub przedstawicielowi restauracji powiązanej z Pyszne.pl Wszystkie produkty są sprzedawane wyłącznie w małych ilościach, do Pana/Pani własnego użytku jako właściciela restauracji, i jednoznacznie zaznacza się, że nie są przeznaczone do innych celów, takich jak m.in. dalsza dystrybucja czy (od)sprzedaż.

W razie zaistnienia podejrzenia, że platforma Marketplace jest przez Państwa wykorzystywana do celów innych niż do własnego użytku, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia naszej współpracy z Państwem i do nałożenia kary, stanowiącej równowartość różnicy między ceną zakupu na platformie Marketplace a ceną naliczoną lub żądaną w procesie dystrybucji lub (od)sprzedaży. Przez redystrybucję lub (od)sprzedaż rozumiemy co najmniej, choć nie wyłącznie, dowolną formę odpłatnego obrotu Produktami zakupionymi na platformie Marketplace. Kary należy uregulować w terminie 7 dni.

4. Oferty Innych sprzedawców

Naszym celem jest przedstawienie wszelkich potrzebnych Państwu informacji, które umożliwią dokładne zapoznanie się z Produktem. Ponadto umieszczamy warunki stosowane przez Innych sprzedawców obecnych na Naszej platformie Marketplace w łatwo dostępnym miejscu na Naszej platformie Marketplace, aby prawa i obowiązki związane z daną ofertą były dla Państwa jasne. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne oczywiste błędy lub pomyłki Innych sprzedawców w ich ofercie lub na platformie Marketplace.

5. Umowa

Pyszne.pl jednoznacznie stwierdza, że nie jest stroną Umowy, zawartej przez Państwa z Innym sprzedawcą za pośrednictwem platformy Marketplace. Umowa pomiędzy Państwem a Innym sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Państwa zamówienia przez Innego sprzedawcę. W przypadku pytań lub uwag dotyczących Produktów od Innych sprzedawców należy skontaktować się z odpowiednim Innym sprzedawcą. Rozumieją i potwierdzają Państwo, że nie mogą Państwo zwracać się do nas z prośbą o pomoc w takich kwestiach oraz że w żadnych okolicznościach nie ponosimy odpowiedzialności za jakość, dostawę i kompletność Produktów od Innych sprzedawców ani za wykonanie Umowy.

Z każdym zamówieniem otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z podsumowaniem zamówienia, w którym będą znajdowały się wszelkie informacje i dane potrzebne do zamówienia. Uwaga: taka wiadomość nie stanowi potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane w wiadomości e-mail przez Innego sprzedawcę.

Zarówno Nam, jak i Innym sprzedawcom przysługuje prawo do zasięgnięcia informacji i/lub sprawdzenia, czy są Państwo w stanie spełnić bieżące i przyszłe zobowiązania płatnicze oraz czy nie naruszają Państwo niniejszych Warunków ogólnych. Jeśli My lub Inni sprzedawcy z dowolnej przyczyny podejrzewamy, że ma lub może mieć to miejsce, zarówno My, jak i Inni sprzedawcy mamy prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub anulować je, lub dołączyć do niego warunki szczególne.

W przypadku naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków ogólnych lub innych obowiązujących warunków (w tym Warunków ogólnych dla Restauracji) przysługuje Nam prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy z Państwem bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość obowiązujących kar, zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń przysługujących na mocy przepisów ogólnych prawa cywilnego.

6. Cena i płatność

Na platformie Marketplace jasno podano ceny Produktów oraz wyraźnie określono promocje i rabaty. Do każdej ceny należy doliczyć podatek VAT, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. W przypadku konieczności pokrycia przez Państwa kosztów dostawy lub kosztów manipulacyjnych wyraźnie poinformujemy o tym, zanim potwierdzą Państwo swoje zamówienie.

W przypadku zamawiania Produktów od Innych sprzedawców faktura zostanie dostarczona przez Innych sprzedawców. Spółka Takeaway.com Central Core B.V., jako właściciel platformy Marketplace, współpracuje z zewnętrznym dostawcą usług płatniczych, aby ułatwić dokonywanie płatności online. Taki zewnętrzny dostawca otrzyma Państwa płatność dokonaną online, zaś My przekażemy ją odpowiedniemu Innemu sprzedawcy. Spółki Takeaway.com Central Core B.V. oraz Takeaway.com European Operations B.V. nie są stronami fakturowania Produktów zamówionych u Innych sprzedawców, zaś Nasza firma zapewnia wyłącznie podsumowanie zamówienia.

7. Nie są Państwo zadowoleni z usług?

Uwaga: W przypadku pytań lub uwag dotyczących Produktów od Innych sprzedawców należy skontaktować się z odpowiednim Innym sprzedawcą. Rozumieją i potwierdzają Państwo, że nie mogą Państwo zwracać się do nas z prośbą o pomoc w takich kwestiach oraz że w żadnych okolicznościach nie ponosimy odpowiedzialności za jakość, dostawę i kompletność Produktów od Innych sprzedawców ani za wykonanie Umowy.

8. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie obowiązuje w stosunku do zamówień składanych przez Naszą platformę Marketplace, ponieważ nie zaliczają się one do kategorii zakupów konsumenckich. U Innych sprzedawców mogą obowiązywać odmienne warunki, ale nie mamy na to żadnego wpływu. W związku z tym, aby dowiedzieć się, jakie są możliwości zwrotu Produktów od Innych sprzedawców, należy zapoznać się z obowiązującymi Warunkami ogólnymi Innego sprzedawcy, u którego Produkty zostały zamówione, ponieważ mogą obowiązywać inne warunki dotyczące prawa do odstąpienia od umowy.

Uwaga: W żadnym razie nie ma możliwości dokonania zwrotu Produktów od Innych sprzedawców do Naszej firmy. Nawet w przypadku terminowego złożenia reklamacji, Państwa zobowiązanie w zakresie płatności nie zostanie zawieszone. W takim przypadku nadal będą Państwo zobowiązani do nabycia wszelkich zamówionych Produktów od Innych sprzedawców i uregulowania płatności z tytułu takich Produktów.

9. Dostawa i wykonanie obowiązków

Z zachowaniem należytej ostrożności przekażemy Państwa zamówienie Innemu sprzedawcy, odpowiedzialnemu za wykonanie Umowy. Inny sprzedawca dostarczy zamówienie na podany Nam przez Państwa adres, dlatego przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić adres. Na Naszej platformie Marketplace podajemy orientacyjny termin dostawy każdego Produktu. Należy pamiętać, że jest to tylko termin orientacyjny i nie wynikają z niego dla Państwa żadne prawa. Nie ponosimy odpowiedzialności za termin dostawy Produktów od Innych sprzedawców. Przy potwierdzaniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej Inny sprzedawca poinformuje, kiedy zostanie ono dostarczone, dlatego należy sprawdzać swoją skrzynkę.

Inny sprzedawca ponosi ryzyko związane z uszkodzeniem i/lub utratą Produktów od Innych sprzedawców do momentu, gdy potwierdzą Państwo ich odbiór lub ich odbiór zostanie potwierdzony w Państwa imieniu.

10. Procedura składania reklamacji

Produkty od Innych sprzedawców lub obsługa zamówienia nie spełniły Państwa oczekiwań? Należy skontaktować się z Innym sprzedawcą, u którego zamówiono Produkt. Nie ponosimy odpowiedzialności za obsługę i dostawę Produktów oferowanych przez Innych sprzedawców i nie jesteśmy w stanie udzielić Państwu pomocy w tym zakresie. Na Naszej platformie Marketplace można znaleźć informacje o tym, jak skontaktować się z Innym sprzedawcą, u którego zamówiono Produkty. Wykaz wszystkich Innych sprzedawców, którzy oferują Produkty na Naszej platformie Marketplace można znaleźć tutaj.

11. Odpowiedzialność

Pyszne.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Umowy. Informacje o ewentualnych obowiązkach można znaleźć w warunkach Innych sprzedawców.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane przyjęciem niepoprawnych i/lub niepełnych danych dostarczonych przez Państwa lub w Państwa imieniu.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeśli szkody wiążą się z celowym działaniem lub rażącym zaniedbaniem ze strony Naszej firmy lub Naszej kadry zarządzającej.

Zabezpieczają nas Państwo przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich roszczeń dochodzonych przez osoby trzecie, które doznały szkód w związku z wykonaniem Umowy, gdzie odpowiedzialność za przyczyny tych szkód ponosi osoba inna niż Nasza firma.

Wyraźnie wyłącza się odpowiedzialność za szkody pośrednie, takie jak utrata zysków, szkody wynikowe, poniesione straty, utrata oszczędności oraz szkody związane z przerwami w działalności.

12. Nieważność postanowień

Jeśli dowolne z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach ogólnych zostanie uznane przez sąd lub organ prawodawczy za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia zawarte w Warunkach ogólnych pozostaną w pełni obowiązujące.

13. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki logo, opisy produktów, zdjęcia, ilustracje i inne wzory na platformie Marketplace stanowią własność spółki Takeaway.com Central Core B.V. lub jej licencjodawców. Korzystanie z platformy Marketplace lub zawartych na niej treści, w tym kopiowanie lub zapisywanie całości lub części takich treści, do celów innych niż na własny, niekomercyjny użytek bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Naszej firmy jest zabronione.

14. Prywatność

Ostrożnie obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi. Więcej informacji można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Pana(-i) imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu są przez Nas przekazywane Innemu sprzedawcy, u którego złożył(a) Pan(i) zamówienie, w celu wykonania Umowy przez takiego Innego sprzedawcę. Inny sprzedawca może wykorzystać te dane wyłącznie do wykonania Umowy oraz, w stosownych przypadkach, do sprawdzenia treści Umowy.

15. Prawo właściwe

Relacja prawna między Takeaway.com a Restauracją podlega prawu polskiemu. Spory wynikające z tej relacji prawnej lub związane z nią będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Wrocławiu

Data ostatniej aktualizacji niniejszych Warunków ogólnych: 15 czerwca 2020 r