Informacja prawna

Pyszne.pl

ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław

Polska

Tel.: 71 707 14 11

Fax: 71 723 75 36

[email protected]

Pyszne.pl jest serwisem firmy

sto2 Sp. z o.o.

ul. Rybacka 9

53-656 Wrocław

Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS: 0000344195

w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy 24.000,00 zł

NIP 6152007726, REGON 021024978

Informacje dla konsumentów zgodnie z Rozporządzeniem Paramentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, udostępniamy link do Platformy ODR (Online Dispute Resolution) http://ec.europa.eu/consumers/odr

Zastrzeżenie dotyczące treści serwisu:

Mimo ścisłej kontroli treści serwisu nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, zewnętrznych linków. sto2 Sp. z o.o. jako operator www.pyszne.pl wyraźnie oświadcza, że nie ma wpływu na formę i treści powiązanych stron i zawartych tam treści. Z tego powodu sto2 Sp. z o.o. i www.pyszne.pl dystansują się od wszystkich treści zawartych na wszystkich powiązanych stronach serwisu www.pyszne.pl, które mogłyby zostać uznane za niewłaściwe. To zastrzeżenie dotyczy wszystkich stron do których prowadzą linki zawarte w serwisie www.pyszne.pl.

Opublikowane znaki towarowe i logo są zarejestrowanymi znakami Takeaway.com Central Core B.V.