Oświadczenie o ochronie prywatności Restauracji

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy ogólnego przetwarzania danych restauracji Takeaway.com. 

Jeżeli złożą Państwo zamówienie za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, obowiązuje niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności — restauracyjny sklep internetowy. 

Dane restauracyjne przetwarzane przez Takeaway.com są uznane za dane powiązane z Restauracją i nie są uznane za dane osobowe zgodnie z opisem w Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego

Takeaway.com przetwarza Państwa dane, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług. Wykorzystujemy następujące dane w następujących celach.

 1. Proces rejestracji

Przetwarzamy dane potrzebne do zarejestrowania Państwa jako Restauracji i spełniamy obowiązujące nas wymogi zgodnie z dyrektywą UE 2015/849 w sprawie zapobiegania korzystaniu z systemu finansowego do celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Przetwarzamy następujące dane w procesie zamawiania:

 • Nazwa (firmy)
 • Dane adresowe
 • Dane kontaktowe
 • Numer KRS
 • Numer NIP (VAT)
 • Metody płatności
 • Kopia dowodu osobistego — przedstawiciela prawnego / beneficjenta/ów rzeczywistych
 • Wyciąg KRS lub CEIDG
 • Kopia wyciągu konta firmowego 
 • Kopia potwierdzenia adresu zamieszkania
 • Menu
 • Logotyp

2. Obsługa klienta

Kiedy skontaktują się Państwo naszym działem obsługi klienta, będziemy korzystać z przekazanych nam danych do udzielenia Państwu odpowiedzi lub rozpatrzenia reklamacji. Przetwarzamy następujące dane w celach obsługi klienta:

 • Nazwa 
 • Dane adresowe (jeżeli dotyczy)
 • Dane kontaktowe
 • Dane płatności (jeżeli dotyczy)
 • Komentarze (jeżeli dotyczy)

3. Badania satysfakcji klientów

Aby zagwarantować, że nasze usługi są zgodne z preferencjami Państwa i naszych klientów, wszelkie przez Państwa dane przekazane do naszego działu obsługi klienta mogą zostać wykorzystane do spraw takich jak ankiety satysfakcji klienta.  Przetwarzamy następujące dane do celów ankiet satysfakcji klienta:

 • Nazwa 
 • Opinia

4. Wiadomości marketingowe

Przetwarzamy również Państwa dane, aby móc wysyłać Państwu (spersonalizowane) wiadomości marketingowe i powiadomienia. Za każdym razem, gdy chcą Państwo zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania takich wiadomości i powiadomień, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, używając łącza w danej wiadomości. Przetwarzamy następujące dane w celach marketingowych:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe
 • Kod pocztowy

5. Pliki cookie

Takeaway.com ponadto wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Dane zbierane przez analityczne i marketingowe pliki cookie nie są powiązane z innymi informacjami, które udostępniają Państwo podczas procesu zamawiania. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszym Oświadczeniu na temat plików cookie.

6. Analiza

Używamy również Państwa danych, aby móc wywiązać się z naszych zobowiązań w zakresie sprawozdawczości wobec reklamodawców i aby móc ulepszyć naszą stronę internetową i naszą ofertę produktów i usług. Będziemy zawsze upewniać się, że sprawozdania te nie zawierają żadnych danych, które mogą umożliwić Państwa wyśledzenie.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W ramach realizowania naszej umowy z Państwem i w celu udoskonalenia naszej platformy Takeaway.com wykorzystuje automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie. Takeaway.com wykorzystuje automatyczne podejmowanie decyzji w zakresie wypełniania naszych obowiązków prawnych w celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innych przestępstw. Ponadto wykorzystujemy Państwa kod pocztowy, aby automatycznie przedstawiać listę restauracji znajdujących się w pobliżu lokalizacji klienta.

Jak długo przechowujemy dane

Takeaway.com nie będzie przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to absolutnie konieczne do celów, do których zostały zebrane, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez prawo.. Nie możemy usunąć Państwa danych z kopii zapasowych, ale podczas przywracania z kopii zapasowej Państwa dane zostaną natychmiast usunięte

Udostępnianie klientom / dane osobowe klienta

Takeaway.com udostępnia Państwa dane klientowi, który złożył u Państwa zamówienie. Z uwagi na fakt, że taki klient jest Państwa bezpośrednim klientem, spoczywa na Państwu odrębna odpowiedzialność i obowiązki związane w przetwarzaniem jego danych osobowych. Klienci mogą skontaktować się z Państwem bezpośrednio, jeżeli mają pytania dotyczące sposobu przetwarzaniaich danych osobowych.

Państwo i my będziemy będziemy odrębnymi administratorami danych dotyczących danych osobowych klientów, które są przez nas lub przez Państwa przetwarzane do Państwa lub naszych własnych celów oraz w sposób Państwa lub nasz własny i/lub stosownie w Państwa lub naszym imieniu. Oznacza to, że jesteśmy niezależnie od siebie odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych, w odniesieniu do których (częściowo) określamy cele i środki.  

Udostępnianie danych innym podmiotom 

Takeaway.com nie będzie wysyłać Państwa danych osobom trzecim, a dane te będziemy ujawniać osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszej umowy z Państwem, w celach analitycznych i marketingowych lub w związku z przestrzeganiem zobowiązań prawnych. Państwa dane mogą być udostępnianie następującym osobom:

 • Dostawcy oprogramowania
 • Partnerzy w dziedzinie wdrażania
 • Firmy zajmujące się badaniem satysfakcji konsumentów
 • Dostawcy usług analitycznych

Strony internetowe osób trzecich 

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Podczas uzyskiwania dostępu do tego rodzaju stron internetowych osób trzecich należy pamiętać, że każda z takich stron internetowych ma własne oświadczenie o prywatności. Mimo że Takeaway.com dokłada ogromnej troski w zakresie wyboru stron, do których podawane są odnośniki, nie możemy założyć odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te będą postępować z Państwa danymi.

Wskazówki, pytania i skargi

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania lub skargi na temat przetwarzania swoich danych, z chęcią z Państwem porozmawiamy. Czekamy również na informację od Państwa, jeśli mają Państwo wskazówki lub sugestie na temat ulepszeń w zakresie naszej polityki prywatności. Mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem privacy-concerns@takeaway.com

Bezpieczeństwo

Takeaway.com bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych i z tego względu podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa danych przed nadużyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnianiem i nieupoważnionymi zmianami. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: security-concerns@takeaway.com.  

Dane kontaktowe

Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i/lub praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez spółkę, powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych w spółce, korzystając w tym celu z formularza ochrony prywatności lub skontaktować się z inspektorem i/lub radą ds. ochrony danych:

Just Eat Takeaway.com Data Protection Officer/ Privacy Council — Takeaway.com Group B.V.

Piet Heinkade 61

1019 GM Amsterdam

Holandia