Oświadczenie o ochronie prywatności dla Sklepu partnerskiego

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych Partnerów, którzy korzystają ze Sklepu partnerskiego Just Eat Takeaway.com. O ile nie określono inaczej, administratorem danych na potrzeby przetwarzania tych danych osobowych jest Takeaway.com Group B.V. lub podmiot powiązany JET (w tym spółki zależne Just Eat Takeaway.com N.V.).

W JET jesteśmy zaangażowani w budowanie najwspanialszej społeczności kulinarnej na świecie, co zaczyna się od ochrony prywatności wszystkich osób w tej społeczności. Oznacza to, że będziemy chronić dane osobowe wszystkich odwiedzających, którzy korzystają z naszych Usług.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego?
Dane osobowe, w niniejszym Oświadczeniu zwane również „Twoimi danymi”, oznaczają wszelkie informacje lub zestaw informacji, na podstawie których możemy, bezpośrednio lub pośrednio, zidentyfikować Cię osobiście, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Twoje CV, list referencyjny itp. Nie obejmuje to danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

Za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję z JET za pośrednictwem naszych Usług, gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. JET może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach

1. Proces zamawiania

Przetwarzamy następujące dane osobowe, które są niezbędne do realizacji Twojego zamówienia w naszym Sklepie partnerskim. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie z Tobą umowy. W tym celu przetwarzamy następujące dane:

 • Imię i nazwisko / nazwa firmy
 • Dane adresowe
 • Dane kontaktowe
 • Numer izby handlowej, numer VAT (jeśli dotyczy)
 • Dane dotyczące zamówień i transakcji
 • Dane dotyczące szczegółów płatności

2. Zespół Obsługi Klienta

Gdy skontaktujesz się z naszym Zespołem obsługi klienta, wykorzystamy podane przez Ciebie dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie lub rozpatrzyć skargę. Podstawą prawną tego przetwarzania danych osobowych jest fakt, że jest ono potrzebne do wykonania umowy lub do wypełnienia zobowiązań prawnych JET określonych w RODO. W celu obsługi klienta przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Dane adresowe (jeśli dotyczy)
 • Dane kontaktowe
 • Dane dotyczące zamówień i transakcji
 • Dane dotyczące płatności (jeśli dotyczy)
 • Uwagi (jeśli dotyczy)

3. Komunikaty marketingowe

Przetwarzamy Twoje dane również po to, aby móc wysyłać Ci (spersonalizowane) wiadomości marketingowe. Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla tych celów marketingowych na podstawie Twojej zgody, chyba że na mocy obowiązujących przepisów prawa Twoja zgoda nie jest wymagana. Jeśli chcesz zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania tych wiadomości i komunikatów, możesz zrezygnować z subskrypcji za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji w wiadomości lub za pośrednictwem naszego formularza prywatności. W celach marketingowych przetwarzamy następujące dane:

 • Imię i nazwisko / nazwa firmy
 • Dane adresowe
 • Dane kontaktowe
 • Szczegóły kampanii (opcjonalnie)
 • Identyfikator urządzenia (jeśli dotyczy)
 • Dane dotyczące plików cookie i technologii (jeśli dotyczy)

4. Kampanie i konkursy

JET przetwarza Twoje dane osobowe, gdy bierzesz udział w jednej z naszych kampanii lub konkursów. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby kampanii lub konkursów tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Na potrzeby tych kampanii i konkursów przetwarzamy następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe
 • Dane adresowe (jeśli dotyczy)
 • Wkład w kampanię (jeśli dotyczy)

5. Pliki cookie

JET wykorzystuje pliki cookie w celach funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Dane z analitycznych i marketingowych plików cookie nie są łączone z innymi danymi, które podajesz w procesie składania zamówienia. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie.

Cele dodatkowe

Dane uzyskane za pośrednictwem Technologii będziemy wykorzystywać wyłącznie w celach opisanych powyżej. Jeśli będziemy chcieli wykorzystywać dane w innym celu, podejmiemy odpowiednie działania, aby poinformować Cię o tym fakcie i będą one zgodne z istotnością wprowadzanych przez nas zmian. W przypadkach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych uzyskamy Twoją zgodę.

Wiek
Nasza strona internetowa i oferty pracy nie są przeznaczone dla osób określonych jako niepełnoletnie przez obowiązujące przepisy prawa lokalnego, nie zamierzamy również gromadzić danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową, które nie osiągnęły określonego wieku prawnego. Jednakże nie jesteśmy w stanie zweryfikować wieku odwiedzających lub wnioskodawców. Dlatego zalecamy rodzicom lub opiekunom prawnym monitorowanie aktywności internetowej swoich dzieci, aby zapobiec gromadzeniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeśli uważasz, że zgromadziliśmy dane osobowe osoby niepełnoletniej bez zgody, skontaktuj się z nami poprzez nasz formularz prywatności. Następnie przystąpimy do usunięcia tych danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

JET wykorzystuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie w celu realizacji umowy z Tobą oraz w celu udoskonalenia naszej platformy. Jeśli jesteś restauracją partnerską, JET wykorzystuje Twoje dane o przychodach w celu ustalenia limitu wydatków w oparciu o przychody restauracji oraz wykorzystuje dane dotyczące restauracji (np. rodzaj kuchni i menu), aby zapewnić Ci bardziej spersonalizowane wrażenia zakupowe. 

Gdy takie zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub profilowanie prowadzi do negatywnej decyzji na Twój temat, a Ty się z nią nie zgadzasz, możesz skontaktować się z nami poprzez nasz formularz prywatności. Następnie przystąpimy do ponownej oceny sytuacji. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym do celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować Twoje dane osobowe, aby nie można ich było powiązać z Tobą. W takim przypadku możemy wykorzystać takie informacje bez powiadomienia Ciebie. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki zachowujemy Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza prywatności.

Udostępnianie Twoich danych osobowych innym podmiotom

JET może przetwarzać lub udostępniać dane innym spółkom z grupy JET oraz innym stronom trzecim w celu przeprowadzenia opisanego powyżej przetwarzania. 

Te spółki grupy i strony trzecie będą przetwarzać Twoje dane osobowe w naszym imieniu (jako podmioty przetwarzające dane) lub jako niezależni administratorzy danych i będą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu. Wymagamy od spółek grupy i osób trzecich, aby chroniły takie dane zgodnie ze standardami określonymi w niniejszym Oświadczeniu, a także podejmujemy odpowiednie środki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, aby zapewnić taki sam poziom ochrony i poufności danych osobowych. 

Będziemy również udostępniać Twoje dane innym stronom trzecim, gdy będzie to właściwe lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub regulacje (w tym nakaz sądowy) lub gdy uznamy, że ujawnienie jest niezbędne do wykonania, ustanowienia lub obrony praw przysługujących nam z mocy prawa lub do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby. Zewnętrzni administratorzy mogą obejmować organy ścigania. 

Możemy również ujawnić Twoje dane dowolnej firmie lub potencjalnemu nabywcy wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem tych aktywów.

Twoje dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:

 • Dostawcy usług, tacy jak dostawcy oprogramowania, hostingu, wsparcia dla aplikacji, dostawy, logistyki, bezpieczeństwa informacji itp. 
 • Partnerzy odpowiedzialni za realizację
 • Doradcy zawodowi
 • Organy rządowe lub regulacyjne
 • Organy wizowe i podatkowe
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe
 • W stosownych przypadkach: handlowcy, dostawcy usług płatniczych, tacy jak Adyen (ich oświadczenie o ochronie prywatności można znaleźć tutaj), którzy ułatwiają transakcje płatnicze 
 • Dostawcy usług marketingowych
 • Każdy inny podmiot, pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę na takie udostępnienie.

Strony internetowe firm zewnętrznych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Wchodząc na takie zewnętrzne strony internetowe należy pamiętać, że każda z tych stron posiada własne oświadczenie o ochronie prywatności. Mimo że JET z wielką starannością wybiera strony internetowe, do których zamieszczamy linki, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te przetwarzają Twoje dane.

Informacje, które uzyskujemy ze źródeł zewnętrznych

Informacje, które uzyskujemy ze źródeł zewnętrznych, to raporty analityczne i ankiety badania rynku w celu:

 • mierzenia skuteczności kampanii marketingowych dotyczących naszych Usług oraz
 • lepszego zrozumienia Twoich preferencji, abyśmy mogli odpowiednio dostosować nasze kampanie marketingowe i Usługi.

Korzystamy również z publicznie dostępnych informacji od władz publicznych i lokalnych rad, aby zweryfikować, czy posiadasz odpowiednią licencję i certyfikaty do prowadzenia swojej Restauracji.

Upewniamy się, że mamy podstawę prawną do gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych. Podstawa prawna, na której się opieramy, będzie się zmieniać w zależności od rodzaju informacji i kontekstu, w jakim je gromadzimy. Głównym powodem gromadzenia i wykorzystywania przez nas informacji uzyskanych ze źródeł zewnętrznych jest wykonanie naszej umowy z Tobą, ale możemy je również przetwarzać, gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie biznesowym, aby stale ulepszać nasze Usługi i jeszcze bardziej ułatwiać współpracę z Tobą.

Gdzie są wysyłane Twoje dane?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Może to obejmować przekazywanie ich do innych jurysdykcji lub uzyskiwanie do nich dostępu z innych jurysdykcji, które mogą nie zapewniać poziomu ochrony równoważnego z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych. W przypadku przekazywania danych osobowych uwzględnimy wszelkie obowiązujące zobowiązania ustawowe dotyczące przekazywania danych osobowych, a w przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej (KE) o adekwatności, będziemy polegać na odpowiednich zabezpieczeniach (bezpieczeństwa), w tym na zatwierdzonych przez KE standardowych klauzulach umownych. 

Prawa, pytania lub skargi

Informujemy, że w odniesieniu do danych osobowych możesz skorzystać z praw przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, które mogą obejmować: 

 • Prawo do informacji: prawo do uzyskania informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. 
 • Prawo do dostępu: prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, informacje o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz, pod pewnymi warunkami, uzyskania kopii Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 
 • Prawo do weryfikacji poprawności swoich danych osobowych: prawo żądania sprostowania, jeśli którekolwiek z Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas są niedokładne, niekompletne lub wymagają aktualizacji. 
 • Prawo do bycia zapomnianym: w pewnych okolicznościach możesz mieć prawo do poproszenia nas o usunięcie lub pozbycie się w inny sposób jakichkolwiek Twoich danych osobowych, które przechowujemy. 
 • Prawo do ograniczenia (tj. uniemożliwienia) przetwarzania Twoich danych osobowych: jeśli wymagania zostaną spełnione, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w innym celu niż ich przechowywanie.
 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych w określonym celu (celach): przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe na Twoje żądanie, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na innej podstawie prawnej niż zgoda.
 • Prawo do wycofania zgody: jeśli opieramy się na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej wykorzystania Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Twoje żądanie nie będzie naruszać zgodności z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej wycofaniem.
 • Prawo do przenoszenia danych: jeśli przekazano nam dane osobowe bezpośrednio, wykorzystujemy je za Twoją zgodą lub w celu wykonania umowy, a dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Możesz poprosić nas o kopię tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (jeśli jest to technicznie możliwe), aby w wielu przypadkach ponownie wykorzystać je w innej usłudze lub firmie.
 • Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem. 
 • Składanie skargi: Masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych. Chętnie jednak sami rozwiążemy Twoje wątpliwości, dlatego najpierw skontaktuj się z nami.

Aby skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami poprzez nasz formularz prywatności.

Prosimy pamiętać, że komunikacja za pomocą poczty elektronicznej nie zawsze jest bezpieczna. Dlatego prosimy o nieumieszczanie w kierowanych do nas mailach informacji wrażliwych.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoją prośbę w terminie i bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, w których wymagałoby to nieproporcjonalnego wysiłku. W niektórych przypadkach zanim podejmiemy działania w związku z Twoją prośbą możemy poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości.

Ważne jest, aby Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. Jeśli jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy na Twój temat ulegną zmianie, prosimy o poinformowanie nas o tym tak długo, jak długo będziemy posiadać te dane. Jeśli udostępniasz nam dane innych osób, Twoim obowiązkiem jest gromadzenie tych danych zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi. Na przykład należy poinformować inne osoby, których dane nam przekazujesz, o treści niniejszego Oświadczenia i uzyskać ich uprzednią zgodę.

Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania lub skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, chętnie z Tobą porozmawiamy. Chcielibyśmy również usłyszeć od Ciebie, jeśli masz wskazówki lub sugestie, jak poprawić naszą politykę prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych lub skorzystać z praw określonych powyżej, prosimy o kontakt z naszym Biurem Ochrony Danych Grupy za pośrednictwem naszego formularza prywatności lub danych kontaktowych podanych poniżej. 

Bezpieczeństwo

JET poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieuprawnionej modyfikacji. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją dowody na ich niewłaściwe wykorzystanie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza prywatności

Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego formularza prywatności lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych / Radą ds. ochrony prywatności:

Just Eat Takeaway.com Data Protection Officer / Privacy Council - Takeaway.com Group B.V.

Piet Heinkade 61

1019 GM AmsterdamOosterdoksstraat 80

1011 DK Amsterdam

Holandia

Aktualizacje niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności

Możemy okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. W przypadku aktualizacji naszego Oświadczenia podejmiemy odpowiednie środki w celu poinformowania Ciebie, stosownie do znaczenia wprowadzanych przez nas zmian. Jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych, poprosimy o zgodę na wszelkie istotne zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zachęcamy do okresowej weryfikacji niniejszego Oświadczenia w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może być aktualizowane i zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 29 czerwca 2022 r.