Oświadczenie o ochronie prywatności dla Sklepu internetowego

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych klientów korzystających ze Sklepu internetowego Just Eat Takeaway.com. Administratorem danych w celu przetwarzania tych danych osobowych jest Just Eat Takeaway.com Group B.V. (zwany dalej „JET”).

JET odpowiada za przetwarzanie danych osobowych i poważnie traktuje Twoją prywatność. Dlatego podczas przetwarzania danych osobowych JET stosuje się do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego

JET przetwarza Twoje dane, ponieważ korzystasz z naszego Sklepu internetowego. Używamy poniższych danych osobowych do następujących celów.

1. Proces zamawiania

Przetwarzamy następujące dane osobowe, które są niezbędne do realizacji Twojego zamówienia w naszym Sklepie internetowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie z Tobą umowy. W tym celu przetwarzamy następujące dane:

- Imię i nazwisko lub nazwa firmy

- Dane adresowe

- Dane kontaktowe

- Numer wpisu do rejestru izby handlowej

- Numer VAT

- Dane dotyczące zamówienia

- Dane dotyczące szczegółów płatności

2. Opinie

Poza powyższymi operacjami przetwarzania przetwarzamy dane osobowe, które podajesz podczas wysyłania opinii w naszym Sklepie internetowym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie przez Ciebie zgody (poprzez zamieszczenie opinii), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego formularza dot. prywatności. Podczas zamieszczania opinii przetwarzamy następujące dane osobowe:

- Imię (o ile zostało przesłane)

- Opinia

3. Obsługa klienta

Gdy skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta, wykorzystamy podane przez Ciebie dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie lub rozpatrzyć Twoją skargę. Podstawą prawną tego przetwarzania danych osobowych jest fakt, że jest ono potrzebne do wykonania umowy zgodnie z definicją w RODO. Do celów obsługi klienta przetwarzamy następujące dane osobowe:

- Imię i nazwisko

- Dane kontaktowe

- Dane adresowe (jeśli dotyczy)

- Szczegóły płatności (jeśli dotyczy)

- Uwagi (jeśli dotyczy)

4. Konto

Aby móc zamawiać za pośrednictwem naszego Sklepu internetowego, musisz zarejestrować konto. Konto to jest niezbędne, abyśmy mieli pewność, że świadczymy nasze usługi tylko dla naszych restauracji partnerskich i innych podmiotów z branży gastronomii i hotelarstwa.

Jeśli nie jesteś reprezentujesz restauracji zarejestrowanej na naszej głównej platformie, możemy poprosić Cię o Twój numer w Izbie Handlowej i/lub numer VAT, aby upewnić się, że świadczymy nasze usługi tylko dla sektora gastronomicznego i hotelarskiego. Przetwarzamy następujące dane osobowe w celu utworzenia i obsługi Twojego konta:

- Imię i nazwisko lub nazwa firmy

- Dane kontaktowe

- Numer w Izbie handlowej (jeżeli dotyczy)

- Numer VAT (jeśli dotyczy)

- Dane dotyczące zamówienia

- Dane dotyczące szczegółów płatności

5. Komunikaty marketingowe

Przetwarzamy Twoje dane również w tym celu, aby móc wysyłać Ci (spersonalizowane) wiadomości marketingowe i powiadomienia. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody. W każdym przypadku, gdy chcesz zmienić swoje preferencje w zakresie otrzymywania takich wiadomości i powiadomień, możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku w danej wiadomości. W celach marketingowych przetwarzamy następujące dane:

- Imię i nazwisko

- Dane kontaktowe

Kod pocztowy

6. Kampanie i konkursy

JET przetwarza również Twoje dane osobowe, gdy bierzesz udział w naszych kampaniach i/lub konkursach. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby kampanii i/lub konkursów tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. Na potrzeby tych kampanii i konkursów przetwarzamy następujące dane:

- Imię i nazwisko

- Dane kontaktowe

- Dane adresowe (jeśli dotyczy)

- Wkład w kampanię (jeśli dotyczy)

7. Pliki cookie

JET ponadto wykorzystuje pliki cookie w celach funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Dane pochodzące z analitycznych i marketingowych plików cookie nie są łączone z innymi danymi podawanymi przez Ciebie podczas procesu zamawiania. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszym Oświadczeniu o plikach cookie.

Cele dodatkowe

Dane uzyskane za pośrednictwem Technologii będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów opisanych powyżej. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać dane w innym celu, podejmiemy odpowiednie środki, aby poinformować Cię o tym, stosownie do wagi wprowadzanych przez nas zmian. Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo ochrony danych, będziemy prosić Cię o zgodę.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

JET wykorzystuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie w celu realizacji zawartej z Tobą umowy oraz w ramach ulepszania naszego serwisu. Jeśli reprezentujesz restaurację partnerską, JET będzie wykorzystywać dane dotyczące Twoich przychodów w celu ustalenia limitu wydatków w oparciu o przychody restauracji oraz będzie wykorzystywać dane dotyczące restauracji (np. rodzaj kuchni i menu), aby zapewnić Ci bardziej spersonalizowane doświadczenia zakupowe. Zautomatyzowane decyzje negatywne zawsze będą podlegały zaangażowaniu się w nie człowieka.

Udostępnianie dostawcom zewnętrznym

JET udostępnia Twoje dane osobowe zewnętrznemu dostawcy w przypadku, gdy złożono zamówienie u zewnętrznego dostawcy, aby ten mógł zrealizować Twoje zamówienie. Jeśli zamówienie złożono u zewnętrznego dostawcy, to jesteś bezpośrednim klientem tego dostawcy, dostawca ponosi własną odpowiedzialność i ma własne zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego, jak dostawca obchodzi się z Twoimi danymi, musisz skontaktować się bezpośrednio z dostawcą.

Udostępnianie innym podmiotom (niebędącym dostawcami)

JET nie sprzeda Twoich danych firmom zewnętrznym, a ujawni je im tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zrealizowania naszej umowy zawartej z Tobą, do celów analitycznych i marketingowych lub do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Twoje dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:

- Dostawcy oprogramowania

- Partnerzy odpowiedzialni za realizację

- Firmy badające satysfakcję klientów

- Dostawcy usług analitycznych

- Dostawcy usług z zakresu obsługi klienta

Strony internetowe firm zewnętrznych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych firm zewnętrznych. Wchodząc na takie strony internetowe firm zewnętrznych, należy pamiętać, że każda z tych stron posiada własne oświadczenie o ochronie prywatności. Chociaż JET z wielką starannością wybiera strony internetowe, do których zamieszcza łącza, nie może ponosić odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te przetwarzają Twoje dane.

Gdzie są wysyłane Twoje dane

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Może to obejmować przekazywanie ich do innych jurysdykcji lub uzyskiwanie do nich dostępu z innych jurysdykcji, które mogą nie zapewniać poziomu ochrony równoważnego z przepisami UE w zakresie ochrony danych. W przypadku przekazywania danych osobowych uwzględnimy wszelkie obowiązujące zobowiązania ustawowe dotyczące przekazywania danych osobowych, a w przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej (KE) o odpowiedniej ochronie, będziemy opierać się na odpowiednich zabezpieczeniach, w tym na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez KE. Wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia u naszych zewnętrznych dostawców usług, a dalsze szczegóły mogą być dostarczone na żądanie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym do celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować Twoje dane osobowe, aby nie można ich było powiązać z Tobą. W takim przypadku możemy wykorzystać takie informacje bez powiadomienia Ciebie.

Prawa, pytania lub skargi

Informujemy, że w odniesieniu do danych osobowych możesz skorzystać z praw przewidzianych w ramach przepisów RODO, które obejmują: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem), a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby skorzystać ze swoich praw (lub zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing)), prosimy o kontakt za pośrednictwem naszego formularza prywatności.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie, w jaki sposób poprawić nasze procesy ochrony prywatności, chętnie posłuchamy Twojej opinii.

Bezpieczeństwo

JET poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki w celu przeciwdziałania niewłaściwemu ich wykorzystaniu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niepożądanej publikacji i niewłaściwej modyfikacji. Jeśli uważasz, że Twoje dane nadal nie są odpowiednio chronione lub istnieją dowody na ich niewłaściwe wykorzystanie, napisz na adres security-concerns@takeaway.com.

Aktualizacje niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. W przypadku aktualizacji oświadczenia o ochronie prywatności podejmiemy odpowiednie środki w celu poinformowania Ciebie, stosownie do wagi wprowadzanych zmian. Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych, poprosimy Cię o akceptację wszelkich istotnych zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zachęcamy do okresowej weryfikacji niniejszego oświadczenia w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i/lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem ochrony danych / Radą ds. prywatności za pośrednictwem naszego formularza lub kontaktując się z nami pod adresem:

Just Eat Takeaway.com Group B.V. Data Protection Officer / Privacy Council

Oosterdoksstraat 80

1011 DK Amsterdam

Holandia

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być aktualizowane i zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 19 kwietnia 2021 r.