Oświadczenie o ochronie prywatności - Marketplace

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do ogólnego przetwarzania danych użytkowników korzystających z marketplace

Dane Restauracji przetwarzane przez Takeaway.com są uważane za dane związane z Restauracją

i nie są uznawane za dane osobowe w rozumieniu ogólnej ochrony danych osobowych. Należy pamiętać, że dodatkowo, oprócz tego oświadczenia, obowiązuje Ogólne oświadczenie o ochronie prywatności dla restauracji.

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego?

Takeaway.com przetwarza twoje dane, ponieważ korzystasz z naszego Marketplace. My wykorzystujemy

Twoje dane do następujących celów.

1. Proces składania zamówień

Przetwarzamy dane, które są niezbędne do realizacji Twojego zamówienia:

- Nazwa firmy

- Dane adresowe

- Dane kontaktowe

- Rejestr. Izby Handlowej

- NIP

- Dane dotyczące zamówień

- Dane dotyczące płatności

2. Komunikaty marketingowe

Przetwarzamy również Twoje dane, aby móc wysyłać Ci (spersonalizowane) wiadomości i powiadomienia marketingowe. Zawsze, gdy chcesz zmienić swoje preferencje w zakresie otrzymywania takich

wiadomości, możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku w danej wiadomości.

Udostępnianie danych sprzedawcom

Takeaway.com udostępnia Twoje dane w przypadku, gdy złożyłeś zamówienie u innego sprzedawcy, tak aby mógł dostarczyć Twoje zamówienie.

Jako, że jesteś bezpośrednim klientem Sprzedawcy, ma on również obowiązki związane z przetwarzaniem danych.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu, w jaki Sprzedawca postępuje z Twoimi danymi, powinieneś skontaktować się bezpośrednio z nim.

Udostępnianie danych osobom trzecim (niebędącymi sprzedawcami)

Takeaway.com nie będzie sprzedawać Państwa danych osobom trzecim. Udostępni je osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wykonania naszej umowy z Państwem, w celach analitycznych i marketingowych lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

Państwa dane mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

- Dostawcy oprogramowania

- Partnerzy wdrożeniowi

- Firmy zajmujące się badaniem satysfakcji klientów

- Dostawcy usług analitycznych

Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do stron internetowych osób trzecich. Podczas uzyskiwania dostępu do tego rodzaju stron internetowych osób trzecich należy pamiętać, że każda z takich stron internetowych ma własne oświadczenie o prywatności. Mimo że Takeaway.com dokłada ogromnej troski w zakresie wyboru stron, do których podawane są odnośniki, nie możemy założyć odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te będą postępować z Państwa danymi.

Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Mają Państwo prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, jak również do tego, aby wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez ważnej podstawy prawnej lub że przetwarzamy dane, które nie są istotne dla procesu selekcji, prosimy o kontakt. Mogą Państwo kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem privacy-concerns@takeaway.com. Takeaway.com odpowie na Państwa zapytanie w najbliższym możliwym terminie, a w każdym razie nie później niż cztery tygodnie od momentu otrzymania Państwa zapytania.

Wskazówki, pytania i skargi

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania lub skargi na temat przetwarzania swoich danych, z chęcią z Państwem porozmawiamy. Czekamy również na informację od Państwa, jeśli mają Państwo wskazówki lub sugestie na temat ulepszeń w zakresie naszej polityki prywatności.

Bezpieczeństwo

Pyszne.pl bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych i z tego względu podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa danych przed nadużyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnianiem i nieupoważnionymi zmianami. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: security-concerns@takeaway.com.

Dane kontaktowe

Adres siedziby głównej:

Oosterdoksstraat 80

1011 DK Amsterdam

E-mail: privacy-concerns@takeaway.com

Tel.: +31 (0)53 4805866

Faks: +31 (0)53 4805861

Dane kontaktowe specjalisty ds. ochrony danych osobowych

Specjalista ds. ochrony danych osobowych Takeaway.com/ Komisja ds. ochrony prywatności – Takeaway.com Group B.V.

DW Daniel Bos i Sophie Versteege

Oosterdoksstraat 80

1011 DK Amsterdam

privacy-concerns@takeaway.com

+31 (0)20 2107000

Data ostatniej aktualizacji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności: 16 czerwca 2020 r.